Distribucija

Povjerenje naših kupaca i poslovnih partnera zaslužili smo, kako kvalitetom naših proizvoda, tako i pravovremenom i tačnom distribucijom. Moderan vozni park, koji se sastoji od 8 dostavnih vozila, opremljenih za distribuciju pekarskih i poslastičarskih proizvoda prema zahtjevima standarda ISO 22000:2005 i HACCP principa, omogućio nam je da svoju distributivnu mrežu proširimo na četiri opštine – Srbac, Gradiška, Laktaši i Banja Luka.

Upravo visok stepen razvijenosti distributivne mreže obezbijedio nam je povećanje broja komitenata u veleprodaji, koji je u stalnom porastu u svim navedenim opštinama. Pored distribucije u veleprodaji, našim kupcima nudimo i individualne isporuke proizvoda na njihovu adresu, a sve u cilju usavršavanja principa i načina poslovanja, u skladu sa vizijom kompanije koju podjednako dijele svi zaposleni.