Distribucija

Zaupanje naših kupcev in poslovnih partnerjev smo si prislužili skozi kvaliteto naših proizvodov, kot tudi s točno in pravočasno distribucijo. Moderen vozni park, ki vsebuje 8 dostavnih vozil, opremljenih za distribucijo pekovskih in slaščičarskih proizvodov po zahtevah standarda ISO 22000:2005 in HACCP principa, nam je omogočil, da svojo distribucijsko mrežo razširimo na 4 občine – Srbac, Gradiška, Laktaši in Banja Luka.

Predvsem zaradi visoke stopnje razvitosti distribucijske mreže nam je uspelo povečanje števila kupcev v veleprodaji, ki je v stalnem porastu v vseh navedenih občinah. Poleg distribucije v veleprodaji, našim kupcem nudimo individualen razvoz proizvodov na njihov naslov, vse s ciljem izpolnjevanja principa in načina poslovanja, skladno z vizijo družbe, ki si jo delijo vsi zaposleni.