Certifikati

Visok nivo kvalitete proizvodov, katerega smo dosegli tekom dveh desetletij svojega dela, želimo obdržati in dvigniti skozi politiko striktno organiziranih proizvodnih procesov. Predvsem iz tega razloga, smo leta 2011. implementirali standard ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 in HACCP princip, certificiran s strani avstrijskega certifikatnega organa Quality Austria.

Standard ISO 9001:2008 je mednarodni standard, ki vsebuje zahteve za sistem upravljanja kvalitete v poslovni organizaciji, ki jih družba mora izpolniti, zato da uskladi svoje poslovanje z mednarodno priznanimi normami. Ta sistem zahteva jasno definirano organizacijsko strukturo, odgovornost vseh subjektov v družbi in procese ter vire, potrebne za upravljanje z družbo.

Standard ISO 22000:2005 je mednarodni standard, ki vsebuje zahteve za sistem upravljanja z neoporečnostjo hrane, ki so priznani po svetu in ki harmonizirajo ključne zahteve različnih standardov v zvezi z zdravstveno neoporečnostjo hrane v različnih državah.

Upoštevanje HACCP principa omogoča preventivni pristop pri preprečevanju nastanka neželenih situacij pri neoporečnosti hrane in predstavlja zakonsko obvezo za vse poslovne subjekte, ki se ukvarjajo s hrano v Bosni in Hercegovini ter državah v okolici in Evropski uniji.